สูตรสำเร็จ!

ยินดีด้วยครับ

ลองอีกที!

ไม้ต่อไป

ลองอีกที!

เริ่มใหม่
จำนวน จำนวนไม้ ผลที่ได้
@{stat.num} @{stat.getResult} - @{stat.status}
รวมผล รวมชนะ รวมแพ้
0 0 0
@{ctrl.history.length} @{ctrl.totalWin} @{ctrl.totalLose}